Senaste kommentarer

  IMG_4405

  IMG_0578

  Loppis

  2013loppis408320130527

  goda kolbullar

  2012Kolbullens Dag3092Smaklig måltid

  kolbullar

  2012Skog3032Kolbullens Dag2012Skog3032Kolbullens Dag2012Kolbullens Dag3082Vilhelmina Dragspelsklubb

  Svala

  20120710_Djur 2012 Svalor_2989-2

  Hej

  Testbfhfon   assdr 348tuof8yo38    rucweouvbp834 khr34uhr h13  rProtokoll fört vid Södra Skogs vägförenings årsmöte                 Vägnr: 11156
  i Skogs föreningshus 2012-08-04

  Närvarande: Leif Skata, Mårten & Solveig Risberg, Karl-Olof Granlund, Mikael Granlund, Agneta & Ronny Thellbro, Stanley & Elin Almqvist

  Mötet öppnades av Mikael Granlund.
  Mötet var utlyst i god ordning.
  Till mötesordförande valdes Karl-Olof Granlund
Till mötessekreterare valdes Elin Almqvist
Till justerare valdes Solveig Risberg och Stanley Almqvist
  Årsmötet godkände den ekonomiska redogörelsen. Se bilaga.
  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
  Val av föreningens styrelse:
Ordförande Mikael Granlund
Kassör och kontaktman Karl-Olof Granlund
Styrelseledamot Ronny Thellbro
  Synpunkter:
Årsmötet föreslår att boende efter vägen ger ett frivilligt bidrag på 500 kr. 
Sätts in på konto 84 40 14-1.

Ett återkommande problem är att vägen växer igen på sidorna, de behöver röjas varje år.

Förslag att föreningen har en vägarbetsdag. Och en planeringsdag i början av varje sommar för att bestämma vad som ska göras.
  Övriga frågor:
Föreningen ska söka dikningsbidrag för sträckan från Mårtens till Almqvists.
  Mötet avslutades.

  Elin Almqvist
  sekreterare

  Solveig Risberg                    Stanley Almqvist
  justerare                        justerare