Senaste kommentarer

  Hej

  Testbfhfon   assdr 348tuof8yo38    rucweouvbp834 khr34uhr h13  rProtokoll fört vid Södra Skogs vägförenings årsmöte                 Vägnr: 11156
  i Skogs föreningshus 2012-08-04

  Närvarande: Leif Skata, Mårten & Solveig Risberg, Karl-Olof Granlund, Mikael Granlund, Agneta & Ronny Thellbro, Stanley & Elin Almqvist

  Mötet öppnades av Mikael Granlund.
  Mötet var utlyst i god ordning.
  Till mötesordförande valdes Karl-Olof Granlund
Till mötessekreterare valdes Elin Almqvist
Till justerare valdes Solveig Risberg och Stanley Almqvist
  Årsmötet godkände den ekonomiska redogörelsen. Se bilaga.
  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
  Val av föreningens styrelse:
Ordförande Mikael Granlund
Kassör och kontaktman Karl-Olof Granlund
Styrelseledamot Ronny Thellbro
  Synpunkter:
Årsmötet föreslår att boende efter vägen ger ett frivilligt bidrag på 500 kr. 
Sätts in på konto 84 40 14-1.

Ett återkommande problem är att vägen växer igen på sidorna, de behöver röjas varje år.

Förslag att föreningen har en vägarbetsdag. Och en planeringsdag i början av varje sommar för att bestämma vad som ska göras.
  Övriga frågor:
Föreningen ska söka dikningsbidrag för sträckan från Mårtens till Almqvists.
  Mötet avslutades.

  Elin Almqvist
  sekreterare

  Solveig Risberg                    Stanley Almqvist
  justerare                        justerare

  Leave a Reply

  You can use these HTML tags

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>